Thuyết giảng Khoá Tu Mùa Hè tại chùa Bằng- TP.Hà Nội

Thuyết giảng Khoá Tu Mùa Hè tại chùa Bằng- TP.Hà Nội

Thuyết giảng Khoá Tu Mùa Hè tại chùa Bằng- TP.Hà Nội

Địa chỉ: Ấp 1A, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Thông báo Phật sự
Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai Facebook Youtube Tiwtter Google
THÔNG BÁO