Diễu hành xe hoa Đại Lễ Phật Đản PL2562- DL 2018

Diễu hành xe hoa Đại Lễ Phật Đản PL2562- DL 2018

Diễu hành xe hoa Đại Lễ Phật Đản PL2562- DL 2018

Địa chỉ: Ấp 1A, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Thông báo Phật sự
Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai Facebook Youtube Tiwtter Google
THÔNG BÁO